fbpx

Obrir una empresa a Andorra

Si has pres la decisió d’obrir una empresa a Andorra hi ha certs passos que hauries de conèixer. A pesar que és relativament fàcil, rebem moltes consultes diàriament sobre els passos a seguir per a una empresa i és per això que ens hem animat a fer un petit resum.

El primer de tot és decidir la modalitat d’empresa que vols obrir:

 • Comerç: En un comerç poden existir diversos titulars.
 • Societat: Poden ser societats anònimes, limitades o ambdues unipersonals.

Podem dir que la diferència entre ambdues modalitats és el grau de responsabilitat ja que si bé en una societat solament es respon amb el capital social, en un comerç (autònom/s) es respon amb tots els béns de l’empresari. Quant a obligacions comptables i fiscals també existeixen certes diferències:

IMPOSTOS

 • IGI: és el tribut indirecte que grava el consum mitjançant la tributació de la transmissió de béns i prestacions de serveis realitzats per empresaris i professionals, així com les importacions de béns.
 • Impost de societats (IS): és un tribut de caràcter directe i naturalesa personal que grava la renda de les persones jurídiques d’acord amb una sèrie de normatives que pots consultar aquí.
 • IRPF, imposat de la renda de les persones físiques: és un tribut de caràcter directe i naturalesa personal que grava la renda obtinguda per les persones físiques en funció de la seva quantia i circumstàncies personals i familiars. L’impost grava la renda de l’obligat tributari, entesa com la totalitat de les seves rendes i pèrdues i guanys de capital, amb independència del lloc on s’hagin produït i sigui on sigui la residència del pagador. Per poder entendre això, pots llegir aquest post on expliquem detalladament en què consisteix la residència fiscal.
 • IRNR, imposat de la renda de no residents fiscals. És un impost directe que grava la renda obtinguda al territori andorrà per les persones físiques o jurídiques no residents fiscals en aquest territori.

COMPTABILITAT

 1. Els empresaris (persones físiques) que tinguin una xifra d’ingressos anual superior a 150.000 i inferior a 600.000 euros han de presentar el model simplificat. Igualment ocorre amb les societats que tinguin una xifra total d’ingressos anual inferior a 600.000 euros. A aquest model simplificat, les societats han d’afegir l’acord d’aprovació dels comptes anuals i aplicació dels resultats emesa pels administradors o pel secretari/a de el consell d’administració.
 2. Els empresaris en els comptes dels quals es produeixen almenys dues d’aquestes circumstàncies han de presentar el model abreujat a més de l’acord d’aprovació dels comptes anuals i aplicació dels resultats emesa pels administradors o pel secretari/a de el consell d’administració:
 • Que el total de les partides de l’actiu no superi els 3.600.000 euros.
 • Que l’import de la xifra total d’ingressos anuals no superi els 6.000.000 euros.
 • Que el nombre de treballadors durant l’exercici no superi els 25.
 1. Els empresaris que no es puguin acollir ni al règim simplificat ni a l’abreujat han de formular el model normal de comptes anuals i en el cas de societats l’acord d’aprovació dels comptes anuals i aplicació dels resultats emesa pels administradors o pel secretari/a de el consell d’administració.

Però anem als tràmits necessaris per obrir un negoci a Andorra:

El primer de tot i sota la nostra opinió, s’hauria de comptar amb una bona gestoria tant si és per delegar tot aquest procés com el posterior de realització i gestió d’impostos i comptabilitat.

PERSONES FÍSIQUES:

 • Reserva de nom comercial.
 • Sol·licitud obertura de comerç o indústria.
 • Alta en la Seguretat Social (Cass) per part de l’autònom/s i també per a les seves emprats.

SOCIETATS:

 • Reserva de denominació social.
 • Redacció d’estatuts socials.
 • Escriptura pública de constitució de la societat davant un notari Andorra.
 • Inscripció en el registre de societats.
 • Les societats que exerceixen una activitat, industrial o de serveis s’han d’inscriure en el registre de comerç.
 • Alta en la Seguretat Social (Cass) per part dels administradors i també per als seus empleats.

Aquests passos, en el cas d’inversió estrangera seran els mateixos afegint la sol·licitud d’inversió estrangera directa.

No ens oblidem de tràmits que si ben no són necessaris són molt útils a l’hora d’emprendre el negoci:

 • Sol·licitud de certificat digital en la Cass.
 • Sol·licitud signa digital en Tributs.

S’eviten desplaçaments innecessaris amb el conseqüent estalvi de temps. Com sempre, per a qualsevol dubte o consulta podeu contactar-nos a aquest email.

Obrir empresa a Andorra

Subscriu-te a la nostra Newsletter i rep informació en exclusiva

Informació bàsica sobre protecció de dades:

Responsable: Innova Gestors SL
Finalitat: respondre al missatge que ens enviïs a través d’aquest formulari (fàcil, veritat?).
Legitimació: el teu consentiment que vols comunicar-te amb nosaltres.
Destinataris: les teves dades seran guardades en Raiola Networks, el proveïdor d’email i hosting, i que també compleix amb el RGPD
Drets: evidentment tens dret, entre d’altres, a accedir, rectificar, limitar i suprimir les teves dades.
Informació addicional: Pots consultar la informació addicional i detallada sobre Protecció de Dades en la Política de Privadesa.