fbpx

Obligacions amb l’Agència Tributària durant l’exercici

El marc fiscal d’Andorra es va tancar en 2015, any en el qual es va establir el famós IRPF (Impost sobre la Renda de les Persones Físiques), complementari al IS o Impost de Societats, referit a les societats limitades, anònimes o unipersonals. Abans del mateix ja s’havia establert en 2012 l’equivalent a l’IVA espanyol, conegut al país pirinenc com IGI (Impost General Indirecte).
Establert el sistema, quines obligacions té un resident a Andorra davant l’Agència Tributària al llarg de l’exercici fiscal? Amb aquest article pretenem sintetitzar el quin, el quant, el com i el quan, a fi que no se’t passin els terminis i facis les declaracions sense errors. Si tens algun problema o pregunta sobre els formularis, no dubtis a posar-te en contacte amb nosaltres.

IRPF

L’ha de presentar tot aquell que resideixi, fiscalment, a Andorra.
Hi ha cinc tipus de renda sobre les quals s’aplica aquest impost:

  • Rendes de treball
  • Rendes de capital immobiliari
  • Rendes d’activitats econòmiques
  • Rendes del cabdal mobiliari
  • Rendes dels guanys i pèrdues de capital

L’IRPF tipus és del 10% i s’ha de presentar entre l’1 d’abril i el 30 de setembre de l’exercici posterior al que estem declarant. És a dir, que si estem presentant la declaració de l’exercici de 2016, presentarem els models corresponents entre abril i setembre de 2017.
Les persones l’IRPF de les quals solament greu sobre la seva renda de treball, capital immobiliari o rendes exemptes, no farà falta que presentin la declaració. Ull! El pagament ho hauran de fer igualment, però el percentatge en el cas de les rendes de treball variarà, aplicades les reduccions que toquin i sempre tenint en compte que els primers 24.000€ no tributen.
Els formularis de presentació variaran en funció de les rendes sobre les quals s’apliqui l’impost, però podem dividir-los entre els de lliurament obligat i els formularis facultatius.
Els models obligatoris són el Formulari 300 (Declaració de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques) i el 300L, que és la fulla de liquidació de l’impost.
Els formularis facultatius són cinc:

  • 300A, de dades personals, familiars i econòmics
  • 300B, de rendes de treball i rendes de capital immobiliari
  • 300C, de rendes d’activitats econòmiques (com les d’un autònom, per exemple)
  • 300D, de rendes de cabdal mobiliari
  • 300I, de guanys i pèrdues del capital personal

Impost de Societats

L’Impost de Societats grava sobre tots els beneficis obtinguts per les societats que estan establertes fiscalment a Andorra.
La data final de liquidació està fixada pel 31 de juliol (en cas que l’exercici econòmic coincideixi amb l’any natural), mentre que el pagament a compte es fa com a més tard dos mesos després, fins al 30 de setembre.
Com expliquem en la comparativa entre autònoms i societats a Andorra de la setmana passada, el tipus és del 10%, a pesar que en certs escenaris aquest impost pot veure’s reduït fins al 2%, condició per la qual moltes empreses decideixen traslladar la seva residència fiscal al nostre país.
Per presentar-ho solament cal anar al Departament de Tributs i Fronteres amb el nombre de registre tributari i, si fos necessari, una autorització de representació. També es pot realitzar per Internet, a través de l’Oficina Virtual de www.impostos.ad.

Impost General Indirecte

L’Impost General Indirecte és l’equivalent a l’IVA a Espanya i el concepte és el mateix. Els béns i serveis tributen al 4,5%, al 2,5%, al 1% o al 0%, un valor molt baix en comparació del 21%, 10% i 4% que es paga a Espanya o el 20%, 10% 5,5% i 2,5% de França.
La seva liquidació es fa mensual, trimestral o semestral depenent de la quantitat que es declari:

Menor a 250.000€: liquidació semestral, amb la primera declaració al juliol i la segona al gener de l’any posterior a l’exercici
Entre 250.000 i 3.600.000€: liquidació trimestral, en els mesos d’abril, juliol, octubre i gener de l’any següent
Major a 3.600.000€: liquidació mensual

La regularització de l’impost es realitza al gener de l’any següent a l’exercici.
Per declarar el IGI considerarem el IGI repercutit, el suportat d’importacions i el d’operacions interiors. Podem fer-ho a través de l’Oficina Virtual o presentant els formularis 900 i 910, relatius al règim normal o al simplificat.

IRNR

L’Impost sobre la Renda de les Persones No Residents s’aplica sobre aquelles persones o empreses que hagin obtingut benefici a Andorra sense residir fiscalment al país i per a això ens hem de guiar del conveni per evitar la doble imposició entre Andorra i el país corresponent, en cas que hi hagi. Amb Espanya i França són de recent creació i ens evita l’aplicació d’aquesta retenció en moltes ocasions.
El tipus normal és del 10% i existeixen, com en els altres impostos a Andorra, reduccions. Les declaracions són trimestrals, sigui el que sigui la quantia: el primer trimestre es liquida a l’abril, el segon al juliol, el tercer a l’octubre i la cambra al gener de l’any següent a l’exercici fiscal. Els formularis són els 700/710, 700A/710A i 700B/710B.Altres obligacions durant l’exercici
Existeixen altres obligacions menys generals amb l’Agència Tributària, que podem resumir en la Fiscalitat de l’Estalvi (declaració anual al març de l’any següent a l’exercici), el ISI de les assegurances (liquidació trimestral al març, juny, setembre i desembre, amb la regularització durant els tres primers mesos de l’any següent a l’exercici) i l‘Impost sobre les activitats de jocs d’atzar, amb pagaments trimestrals a compte.

Declara els teus impostos amb l’ajuda de Innovagestors

El sistema fiscal a Andorra és relativament nou, per la qual cosa si necessites ajuda o no tens clar quins formularis emplenar, quins no, quins deduir-te o quins drets i obligacions exactes tens, t’instem al fet que et posis en contacte amb nosaltres perquè t’assessorem fiscalment com vam portar fent amb els nostres clients des de 2008.

Subscriu-te a la nostra Newsletter i rep informació en exclusiva

Informació bàsica sobre protecció de dades:

Responsable: Innova Gestors SL
Finalitat: respondre al missatge que ens enviïs a través d’aquest formulari (fàcil, veritat?).
Legitimació: el teu consentiment que vols comunicar-te amb nosaltres.
Destinataris: les teves dades seran guardades en Raiola Networks, el proveïdor d’email i hosting, i que també compleix amb el RGPD
Drets: evidentment tens dret, entre d’altres, a accedir, rectificar, limitar i suprimir les teves dades.
Informació addicional: Pots consultar la informació addicional i detallada sobre Protecció de Dades en la Política de Privadesa.