fbpx

Com escollir un pla de pensions

Cómo elegir un plan de pensiones

Més aviat o més tard a tots ens arriba el moment de plantejar-nos com escollir un pla de pensions. És el moment en què pensem en el nostre futur i en la nostra jubilació i no veiem cap garantia de les pensions que rebrem en aquell moment, que alguns tenen més aviat que altres, per part de l’Estat. Així que comencem a plantejar-nos seriosament de quina manera podríem augmentar aquestes quantitats perquè no se’ns quedin curtes el dia de demà.

Com no podia ser d’una altra manera, el primer que ens ve a la ment és el pla de pensions, una gran elecció a l’hora d’assegurar-nos la jubilació per molts motius. A l’hora d’estalviar podrem deduir-nos l’IRPF en la declaració de la renda per cada euro que ingressem al nostre pla, el mantindrem apartat per poder-lo treure en un futur, quan ens faci falta, i el rescatarem de la manera que més ens convingui. Finalment, podem rendibilitzar-lo i treure’n profit, així que no hi ha res que ens faci pensar que no és una bona opció.

Però tornant a la qüestió anterior, com pots escollir el teu pla de pensions?  Des d’Innova Gestors t’expliquem com fer-ho en aquest mateix post, on et parlem de tots els aspectes que has de tindre en compte a l’hora d’obrir-lo, quin tipus de pla t’interessaria més i quan pots donar el pas, a més d’explicar-te quines podrien ser les conseqüències en cas de prendre una mala decisió. Som-hi.

Quins aspectes he de tindre en compte a l’hora d’escollir el meu pla de pensions?

Els aspectes bàsics als quals hauria de prestar atenció a l’hora d’escollir un pla de pensions són bastant clars, tot i que molt variats. En alguns aspectes entrarem més en detall més endavant, com pot ser el factor de l’edat, que és més rellevant dels que molts poden creure en aquests casos, ja que influeix notablement -o almenys hauria de fer-ho- en la decisió respecte al tipus de pla.

Un altre aspecte a tindre en compte són els rescats, ja que, tot i que generalment tots els plans de pensions ofereixen la possibilitat de dur-los a terme en forma de renda, de capital o mixta, mai està de més valorar les opcions des del moment de l’apertura. Pel que fa a la rendibilitat del pla, que probablement és un dels factors claus sobre aquest tema, està clar que ha de ser vigilada perquè no acabi donant-nos cap sorpresa.

Finalment, els ingressos, les deduccions en impostos, i les quantitats de les pensions que possiblement es rebran en un futur també són aspectes que, tot i que secundaris, sempre està bé vigilar. De la mateixa manera, la confiança que pot oferir l’entitat en la qual s’obra el pla de pensions també mereix atenció per part del client per evitar, un altre cop, futurs problemes.

Quin és el tipus de pla de pensions que més em convé?

Però anem al que realment ens interessa, quin és el tipus de pla de pensions que et convé? Això és el que t’interessa i segurament per això has arribat aquí i estàs llegint aquest post. Doncs bé, comencem amb una resposta que et decebrà, però que normalment és la mateixa en aquests casos: depèn. Però, tranquil·litat, perquè ara entrarem en matèria i aclarirem aquest tema.

Diguem que el més important, no del pla de pensions en si, sinó més aviat a l’hora d’escollir-lo, que és el que ens ocupa ara, seria la relació entre l’edat que tens i la rendibilitat del pla. Normalment es diu que com més jove siguis, més et convé arriscar, ja que si la jugada et surt malament, tens temps de recuperar el que perdis, però si surt bé els teus comptes s’engrandiran molt satisfactòriament.

Per altra banda, si et trobes entre els 40 o 50 anys també et convindria escollir un pla variable, però amb un risc menor, ja que en cas de perdre no tindries temps per recuperar-te. I finalment, per lògica hauries d’escollir un pla de pensions de renda fixa si estàs a prop de la jubilació, donat que així no arriscaries els teus diners en absolut, encara que no els rendibilitzessis, i tindràs pràcticament el que hagis ingressat.

Conseqüències de no escollir un pla de pensions adient.

Els problemes o conseqüències de no escollir un pla de pensions adient no apareix únicament en el moment de l’elecció, sinó també en els anys següents. I és que, les sorpreses futures acaben venint sempre que no s’hagi pres la decisió adequada; des d’altíssimes comissions que cobren les entitats financeres per una gestió que no sempre és correcta, fins a una rendibilitat menor de l’esperada, o inclús i molt pitjor encara, la pèrdua de diners.

Els avantatges fiscals són obvis i ja hem comentat en alguna ocasió, però que passa amb aquest avantatge que es dóna per descomptat dels plans de pensions? Que en molts casos s’acaba tornant en contra dels inversors per no saber tampoc de quina manera seria més apropiat fer el rescat.

En quin moment hauria d’escollir i obrir el meu pla de pensions?

Així doncs, la pregunta que sorgeix després d’assimilar tota aquesta informació és la següent; en quin moment hauria d’escollir i obrir un pla de pensions? La resposta més adequada hauria de ser “depèn”, tot i que en realitat, el millor és obrir-lo com abans millor si de veritat un es planteja comptar amb aquesta opció en el seu futur. Com més jove se sigui en triar un pla de pensions, abans podrà començar a fer ingressos que no li vindran gens malament en la seva jubilació i, per altra part, com hem assenyalat, més rendibilitat li podrà treure al seu pla si pren alguns riscos com una renda variable.

Sigui com sigui, des d’Innova Gestors estarem encantats d’assessorar-te si encara et queden dubtes en relació al teu pla de pensions. Ja són molts els clients que ens han consultat des de tota Espanya i també d’Andorra, coneixedors de la nostra àmplia experiència en tot el que es refereix a temes d’assessoria fiscal, comptable i financera, disciplines en les quals comptem amb grans coneixements.

 

Obrir una empresa a Andorra

Si has pres la decisió d’obrir una empresa a Andorra hi ha certs passos que hauries de conèixer. A pesar que és relativament fàcil, rebem moltes consultes diàriament sobre els passos a seguir per a una empresa i és per això que ens hem animat a fer un petit resum.

El primer de tot és decidir la modalitat d’empresa que vols obrir:

 • Comerç: En un comerç poden existir diversos titulars.
 • Societat: Poden ser societats anònimes, limitades o ambdues unipersonals.

Podem dir que la diferència entre ambdues modalitats és el grau de responsabilitat ja que si bé en una societat solament es respon amb el capital social, en un comerç (autònom/s) es respon amb tots els béns de l’empresari. Quant a obligacions comptables i fiscals també existeixen certes diferències:

IMPOSTOS

 • IGI: és el tribut indirecte que grava el consum mitjançant la tributació de la transmissió de béns i prestacions de serveis realitzats per empresaris i professionals, així com les importacions de béns.
 • Impost de societats (IS): és un tribut de caràcter directe i naturalesa personal que grava la renda de les persones jurídiques d’acord amb una sèrie de normatives que pots consultar aquí.
 • IRPF, imposat de la renda de les persones físiques: és un tribut de caràcter directe i naturalesa personal que grava la renda obtinguda per les persones físiques en funció de la seva quantia i circumstàncies personals i familiars. L’impost grava la renda de l’obligat tributari, entesa com la totalitat de les seves rendes i pèrdues i guanys de capital, amb independència del lloc on s’hagin produït i sigui on sigui la residència del pagador. Per poder entendre això, pots llegir aquest post on expliquem detalladament en què consisteix la residència fiscal.
 • IRNR, imposat de la renda de no residents fiscals. És un impost directe que grava la renda obtinguda al territori andorrà per les persones físiques o jurídiques no residents fiscals en aquest territori.

COMPTABILITAT

 1. Els empresaris (persones físiques) que tinguin una xifra d’ingressos anual superior a 150.000 i inferior a 600.000 euros han de presentar el model simplificat. Igualment ocorre amb les societats que tinguin una xifra total d’ingressos anual inferior a 600.000 euros. A aquest model simplificat, les societats han d’afegir l’acord d’aprovació dels comptes anuals i aplicació dels resultats emesa pels administradors o pel secretari/a de el consell d’administració.
 2. Els empresaris en els comptes dels quals es produeixen almenys dues d’aquestes circumstàncies han de presentar el model abreujat a més de l’acord d’aprovació dels comptes anuals i aplicació dels resultats emesa pels administradors o pel secretari/a de el consell d’administració:
 • Que el total de les partides de l’actiu no superi els 3.600.000 euros.
 • Que l’import de la xifra total d’ingressos anuals no superi els 6.000.000 euros.
 • Que el nombre de treballadors durant l’exercici no superi els 25.
 1. Els empresaris que no es puguin acollir ni al règim simplificat ni a l’abreujat han de formular el model normal de comptes anuals i en el cas de societats l’acord d’aprovació dels comptes anuals i aplicació dels resultats emesa pels administradors o pel secretari/a de el consell d’administració.

Però anem als tràmits necessaris per obrir un negoci a Andorra:

El primer de tot i sota la nostra opinió, s’hauria de comptar amb una bona gestoria tant si és per delegar tot aquest procés com el posterior de realització i gestió d’impostos i comptabilitat.

PERSONES FÍSIQUES:

 • Reserva de nom comercial.
 • Sol·licitud obertura de comerç o indústria.
 • Alta en la Seguretat Social (Cass) per part de l’autònom/s i també per a les seves emprats.

SOCIETATS:

 • Reserva de denominació social.
 • Redacció d’estatuts socials.
 • Escriptura pública de constitució de la societat davant un notari Andorra.
 • Inscripció en el registre de societats.
 • Les societats que exerceixen una activitat, industrial o de serveis s’han d’inscriure en el registre de comerç.
 • Alta en la Seguretat Social (Cass) per part dels administradors i també per als seus empleats.

Aquests passos, en el cas d’inversió estrangera seran els mateixos afegint la sol·licitud d’inversió estrangera directa.

No ens oblidem de tràmits que si ben no són necessaris són molt útils a l’hora d’emprendre el negoci:

 • Sol·licitud de certificat digital en la Cass.
 • Sol·licitud signa digital en Tributs.

S’eviten desplaçaments innecessaris amb el conseqüent estalvi de temps. Com sempre, per a qualsevol dubte o consulta podeu contactar-nos a aquest email.

Obrir empresa a Andorra

Conveni doble imposició Andorra – Espanya

doble imposición

El dia 26 de Febrer ha entrat en vigor el conveni de doble imposició entre Andorra i Espanya. Aquest mateix dia és aplicable i per tant les factures que es realitzin entre Espanya i Andorra ja es regiran per aquesta normativa.
El conveni està destinat a eliminar la doble imposició jurídica internacional. Així mateix estableix en quina mesura, cadascun dels estats pot gravar la renda i com eliminar la doble imposició.

Dels 7 capítols en els quals es distribueix anem a destacar 3 d’ells que són d’alguna manera, les claus del conveni:

1. Àmbit d’aplicació:

S’estableix a qui i sobre quins impostos afecta. En aquest sentit cobra gran importància la residència fiscal de l’obligat tributari ja sigui persona física o jurídica ja que afecta als residents fiscals del país i sobre els impostos següents: IS/IRNR/IRPF/PLUSVALIAS/Impostos locals sobre la renda.La forma en què una persona física o una entitat ha de tributar per la seva renda es determina en funció de si és o no resident en aquest país. Els residents tributen per l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF) o per l’Impost de societats (IS). Els no residents tributaran per l’Impost sobre la Renda de No Residents (IRNR).

2. Tributació sobre les rendes i el patrimoni:A. Rendes que es poden gravar sense limitació en l’estat d’origen:

a) Rendes d’immobles
b) Beneficis empresarials mitjançant establiment permanent
c) Rendes d’artistes i esportistes per actuacions a l’estat d’origen
d) Rendes de consells d’administració
i) Rendiments del treball (veure excepcions)
f) Pensions (veure excepcions)

Rendes que es poden gravar limitadament en l’estat d’origen:

a) Dividends
b) Interessis
c) Royalties

Rendes que no es poden gravar en l’estat d’origen:

a) Beneficis empresarials sense establiment permanent
b) Guanys de capital per alienacions sense EP (veure excepcions)
c) Pensions (veure excepcions)
d) Rendes d’estudiants
i) Rendes de bucs o aeronaus dedicades al tràfic internacional

3. Mètodes per eliminar la doble imposició:

La normativa interna de cada país ja conté mecanismes per a l’eliminació de la doble imposició, el CDI, detalla aquests procediments garantint la seva efectivitat:
-Respecte a les rendes obtingudes a Andorra per a residents fiscals a Espanya i sotmeses a tributació a Andorra, Espanya haurà de permetre la deducció de l’impost de la renda efectivament pagat a Andorra i en el cas d’obtenir dividends que provinguin d’una societat resident a Andorra, es permetrà la deducció de l’impost de societats pagat a Andorra, corresponents als beneficis amb càrrec als quals es paguin els dividends.
Aquestes deduccions no podran excedir de l’impost que correspondria pagar si fossin rendes d’origen espanyol.
-Per a les rendes obtingudes i sotmeses a tributació a Espanya per a residents fiscals a Andorra, Andorra haurà de permetre la deducció de l’impost de la renda efectivament pagat a Espanya amb el límit de l’impost que correspondria pagar a Andorra.

Asessorament comptable i fiscal

Asesoramiento contable y fiscal

Quan som propietaris d’una empresa, com a autònoms o en societat, moltes vegades no ens adonem de la importància de l’assessoria comptable i fiscal. Ho veiem com alguna cosa accessòria i en la majoria de casos, hi ha empresaris que ho consideren com a obligatori i poc útil. Les empreses se centren tant en la venda i a generar moviment econòmic, que s’obliden de com gestionar-ho i organitzar-ho.

Això, és un error molt greu, ja que gestionar els beneficis, deutes i tot l’entramat empresarial, per simple que sigui l’empresa, pot ser la clau del creixement de les organitzacions.

Tenim la típica imatge del comptable amb ulleres, estressat, entre un munt de papers i extremadament seriós. Però deixant a un costat els tòpics, dins d’aquesta professió existeixen persones que viuen i s’apassionen pel seu treball intentant que les empreses que gestionen millorin dia a dia en tots els aspectes possibles, però sobretot, tractant que la part burocràtica de la mateixa estigui perfecta. Aquests són els 5 punts clau d’una bona assessoria:

 1. La comptabilitat sempre ha d’estar al dia per poder tenir present un bon control de tresoreria
 2. Les factures han de ser correctes, amb l’aplicació d’impostos que correspongui
 3. L’arxiu hauria de ser impecable. Cada cosa en el seu lloc!
 4. Impostos al dia, ben calculats i presentats en els terminis establerts
 5. Pagament de nòmines puntuals i control de les relacions laborals

Un assessor empresarial s’hauria d’encarregar que es compleixin els objectius de la comptabilitat. Amb una comptabilitat clara i real, la declaració d’impostos és fiable i els informes posteriors permeten treure conclusions a l’hora de prendre decisions.

Per això, un assessorament comptable i fiscal és bàsic en tota empresa, mereixent la mateixa importància que altres departaments interns.

Comptabilitat a Andorra

Hacer Contabilidad en Andorra

Cada país té les seves particularitats comptables però a Andorra, l’elaboració de les lleis i del pla comptable ha seguit el patró d’Espanya. Malgrat que alguns comptes i procediments són diferents, podem dir que qui aplica comptabilitat a Espanya la podria aplicar perfectament en aquest altre país.
A pesar que el tema de finances i comptabilitat a Andorra és recent, cada vegada són més les persones interessades en tenir un comptable o assessoria per a la seva empresa.

Què fa la comptabilitat per a un negoci?

La comptabilitat registra històricament, de forma exacta i fidel totes les operacions que realitza l’empresa, les classifica correctament i d’acord a les lleis. Els avantatges de portar una comptabilitat professional entre unes altres, poden ser:

 • Tenir informació dels nostres deutes i del que ens deuen a nosaltres
 • Control de despeses i inversions
 • Permet conèixer exactament quant guanyem o perdem
 • Amb una comptabilitat organitzada és més fàcil aconseguir préstecs i assessoria
 • Ens permet conèixer la situació financera en un moment donat i fins i tot fer comparatives entre anys i períodes concrets

És important la comptabilitat per a un negoci a Andorra o un altre país?

La comptabilitat és important en un negoci ja que l’empresari necessitarà d’alguna manera, saber com va la marxa dels seus negocis. Per tant requerirà algun sistema de registre que li permeti:

 1. Disposar d’informació que li faciliti la presa de decisions
 2. Conèixer a qualsevol la situació de l’empresa
 3. Aportar aquesta informació a institucions o a bancs per obtenir un préstec

Per tant podem dir que els tres pilars bàsics de la comptabilitat a Andorra seran:

 1. El registre de les operacions que realitza l’empresa
 2. Coneixement del patrimoni
 3. Càlcul dels resultats de l’activitat

comptabilitat andorra

Com es factura entre Andorra i Espanya

Facturar entre España y Andorra

És molt comú a Andorra fer-nos la pregunta sobre com emetre factures entre empreses del país i les de fora. En primer lloc tenim l’IGI i per un altre tenim l’IRNR que, malgrat estar en vigor des de fa un temps, és un gran desconegut per a moltes empreses i empresaris, ja siguin d’Andorra o de fora, i desconeixen les peculiaritats de la facturació a Andorra.
A més, amb la recent entrada en vigor del CDI d’Espanya i França a Andorra, les regles del joc han variat una mica sent més simple.

Si és l’empresa andorrana la que adquireix mercaderia o serveis podem trobar-nos amb aquests supòsits:

 • Importació de béns: les factures dels nostres proveïdors estrangers han d’anar sense impost aplicat en factura i a més hem d’estar en possessió del document d’importació (DUA) que justifiqui el correcte pagament d’impostos d’importació. Els percentatges a aplicar són els mateixos que si compréssim els béns dins d’Andorra però amb la particularitat que aniran reflectits dins d’aquest document.
 • Serveis prestats per empreses espanyoles a empreses d’Andorra: anem a posar l’exemple d’un assessor informàtic que presta els seus serveis des de la seva seu a Barcelona a una empresa d’Andorra la Vella. Per facturar serveis a Andorra, aquesta factura lògicament no portarà IVA (posat que el servei es considera prestat a Andorra) fins a fa molt poc, l’empresa andorrana havia de practicar una retenció sobre la factura en concepte d’IRNR. Per tant, l’assessor cobrava íntegra la seva factura a excepció de la retenció del IRNR que era deduïble a la seva declaració de la renda. Ara, aquests serveis, quan es realitzin entre Andorra i Espanya/França, no portaran la retenció del IRNR.

En el cas de la venda de serveis i exportació de mercaderies des d’Andorra a Espanya podem esmentar:

 • Exportació de béns: igual que passa amb la importació, la factura de venda ha de constar sense impost i en declarar l’exportació en la duana es farà constar el tipus d’impost aplicable al país de destinació. També tindrem un document de duana d’exportació que justifica la correcta transacció i aplicació dels impostos.
 • Prestació de serveis d’una empresa andorrana a empresa espanyola: en aquest cas no apliquem l’IGI de venda de serveis en la factura. Ara amb el CDI aquesta prestació de serveis tributa exclusivament a Andorra.

En l’aplicació d’impostos en factures entre països podem trobar-nos amb diversos dubtes com per exemple: decidir on ha estat prestat el servei si aquest es realitza mitjançant Internet o si el receptor de les factures es tracta d’un particular i no una empresa. Aquests casos més específics cal analitzar-los més detingudament i consultar les lleis vigents de manera que sempre es faci be el tràmit.
El que sí queda clar és que els nostres proveïdors i clients d’altres països també haurien de conèixer aquesta aplicació dels impostos ja que és molt normal veure factures d’importació o prestacions de serveis amb IVA.
Per tant, amb l’entrada en vigor del CDI amb França (aplicació al gener 2016) i Espanya (26 de febrer de 2016), convé estar al corrent de l’aplicació d’aquesta norma a cada renda. D’això en parlarem més detalladament, mentrestant us deixem amb un esquema dels principis bàsics de facturació entre Espanya i Andorra.

factura entre Andorra i Espanya