fbpx

Deduccions que puc practicar a la meva declaració

Treballem, cotitzem, paguem impostos i tornem a treballar, repetint-se el cicle una vegada i una altra. Guanyem diners per viure la nostra vida però tots aquests ingressos estan subjectes a certes obligacions, que es veuen reflectides amb cada declaració.

I si poguessis “reduir” les quantitats de diners que has de pagar? Les deduccions a les declaracions es donen en els sistemes tributaris de tots els països i amb aquest article pretenem fer-te un resum de quines condicions hauries de complir per atenir-te a les deduccions particulars d’Andorra.

Base de tributació general

Es dóna en integrar les rendes de treball, les de les activitats econòmiques i les del capital immobiliari. I quines deduccions comporta?

 • Del 100% (és a dir, no cal fer la declaració de l’IRPF) quan els teus ingressos no superen els 24.000€ (aquesta quantitat pot ascendir a 30.000 si tens alguna discapacitat o fins i tot fins a 40.000€ si la teva parella estable o cònjuge no es pot beneficiar total o parcialment de la mateixa deducció).
 • De 750€ per cada descendent menor de 25 anys i ascendent major de 65 que visqui amb tu o depengui econòmicament de tu i la seva renda anual no excedeixi els 12.000€. Si té una discapacitat, aquest import es multiplica per 1,5.
 • Del 25% i fins a un màxim d’1.000€ de la despesa anual de la hipoteca de la teva residència habitual i derivats de la mateixa (amortitzacions, interessos, despeses de tercers, etc.).
 • Els plans de pensions, fins a un màxim de 5.000€ o d’un 30% de la suma dels rendiments nets del treball i activitats econòmiques.
 • Les pensions compensatòries a favor del cònjuge i les anualitats per aliments.

Consideracions a aquestes deduccions:

 • La deducció per fills a càrrec no es pot aplicar íntegrament pels dos progenitors, sinó que el repartiment es farà de forma equitativa, al 50% cadascun.
 • Si un dels progenitors té la seva residència fiscal anés d’Andorra, no podrà optar a aquesta deducció i l’altre podrà deduir-se el 100% de l’import corresponent al descendent.
 • Si la teva residència habitual l’has comprat a mig fer amb la teva parella, us podreu deduir el 50% cadascun d’aquest 25% de la despesa anual de la hipoteca, fins a un màxim d’1.000€ (500€ cadascun).
 • Encara que tinguis una hipoteca oberta sobre un pis que tens llogat a un tercer, no podràs deduir-te-la al no ser la teva residència habitual.
 • Els plans de pensions sí que tenen les deduccions que hem comentat, però no els plans d’estalvi.

Base de tributació de l’estalvi

Aquesta es dóna en integrar les rendes del capital immobiliari i els beneficis i pèrdues del capital. L’única deducció a la qual està subjecta és la dels 3.000€ en concepte del mínim exempt per l’obtenció de rendes d’aquest tipus.

Nota: aquests 3.000€ no poden generar mai una base de tributació de l’estalvi negativa; és a dir, encara que l’ingrés sigui d’1.500€ la declaració serà de 0€, i no de -1.500€.

Quota de liquidació

Si a les bases que acabem de considerar els restem les seves deduccions ens quedaran dues liquidacions. Aquestes liquidacions, si les vam sumar i obtenim la seva 10% (gravamen), donaran la quota de liquidació resultant, que encara podrà gaudir de certes deduccions addicionals:

 • Un import que equivalgui al 50% de la base de tributació anterior, amb un màxim de 800€.
 • Deduccions per eliminar la doble imposició interna: en aquest cas, de la quota es dedueixen els imports de l’impost comunal sobre la radicació d’activitats comercials, empresarials i professionals i el que grava sobre els rendiments arrendataris.
 • Deduccions per eliminar la doble imposició internacional: si s’obtenen rendes o beneficis originats a l’estranger, es calculen dues quantitats:
  • Quant tributa a l’IRPF (o equivalent) al país on s’origina?
  • Aquesta mateixa quantitat, quant tributaria si es donés a Andorra?

Es tria l’import menor d’aquestes dues quantitats i aquesta és la quantitat que podràs reduir-te en la teva quota.

 • 3.000€ per persona d’increment mitjà en la plantilla d’una empresa a mantenir durant l’any posterior al període impositiu: és a dir, que si creguis tants llocs de treball com per pujar el nombre mitjà de treballadors en 1 i ho mantens a l’any següent, rebràs 3.000€ per cada unitat augmentis la mitjana.
 • 5% de cada nova inversió que realitzi l’empresa, sempre que estiguin afectes a l’activitat empresarial i es mantinguin durant cinc anys en el patrimoni.

I si aquestes últimes deduccions són superiors a la quota de liquidació, podràs deduir-te-les en les tres posteriors.

Conclusions sobre les deduccions que puc practicar a la meva declaració

Com veus, en general les deduccions tracten d’ajudar a persones amb cert desgast econòmic associat a la seva vida quotidiana (fills, ancians, hipoteques, etc.) i a les empreses que generin llocs de treball i cabal inversor.

Esperem que amb aquest article tinguis més clar quin tipus de deduccions podràs practicar a la teva propera declaració. Per realitzar-la sense fallades, gens millor que una assessoria professional especialitzada en matèria fiscal, comptable i laboral d’Andorra i Espanya, com som en Innova Gestors. Contacta amb nosaltres!

 

deduccions IRPF Andorra

Subscriu-te a la nostra Newsletter i rep informació en exclusiva

Informació bàsica sobre protecció de dades:

Responsable: Innova Gestors SL
Finalitat: respondre al missatge que ens enviïs a través d’aquest formulari (fàcil, veritat?).
Legitimació: el teu consentiment que vols comunicar-te amb nosaltres.
Destinataris: les teves dades seran guardades en Raiola Networks, el proveïdor d’email i hosting, i que també compleix amb el RGPD
Drets: evidentment tens dret, entre d’altres, a accedir, rectificar, limitar i suprimir les teves dades.
Informació addicional: Pots consultar la informació addicional i detallada sobre Protecció de Dades en la Política de Privadesa.