fbpx

Acomiadar a un empleat, i ara què?

Prendre la decisió d’acomiadar a un empleat és difícil. Ja sigui per motius econòmics o merament laborals, és un pas que requereix meditació i sobretot valoració econòmica. Acomiadar a un treballador, sobretot si porta temps en l’empresa, és car. Atenent a si es tracta d’un contracte indefinit o de durada determinada, el cost i formalitats de la quitança poden ser bastants diferents. A més, entren en joc les causes que ho han desencadenat, que poden ser no causals (sense motiu justificat cap al treballador) o objectives (quan el treballador hagi comès algun tipus de falta).

  1. Contracte indefinit: per a aquest tipus de contractes, els conceptes a remunerar per acomiadament no causal seran els següents:

a. Preavís: es comunicarà l’acomiadament amb una antelació d’un dia per mes treballat fins a un màxim de 90 dies. En cas de no comunicar-li, aquest preavís s’ha de pagar.

b. Compensació econòmica: serà de 25 dies per any treballat o la part proporcional, fins a un màxim de 365 dies.

  1. Contracte de durada determinada: en principi no es pot rescindir un contracte d’aquest tipus excepte causes objectives. Però existeix una indemnització reflectida en l’article 98 de la “LLei 35/2008 de 18 de desembre del Codi de relacions laborals”, que ens pot permetre rescindir el contracte abans de la data estipulada. Aquesta quantia no pot ser inferior a la indemnització de l’acomiadament injustificat que li tocaria en cas de contracte indefinit ni a l’equivalent a tres mesos de salari per any que li resti de contracte. En tot cas, aquest tipus d’acomiadaments en concret, és convenient estudiar-los ben para no tenir problemes.

En cas d’acomiadar a un empleat per causes justificades entren en joc diversos tràmits com la de les faltes i/o sancions a l’empleat, la comunicació de les mateixes i en cas de faltes que provoquin l’acomiadament per causes objectives també comporten l’enviament de carta certificada, testimonis…etc.

Calcular la quantia a l’hora d’acomiadar a un empleat

Per no fer-nos molt pesats i intentar donar un parell de pautes a l’hora de calcular la quantia d’un acomiadament, ho farem amb un exemple perquè s’entengui a la perfecció:

S’acomiada a un treballador amb contracte indefinit des de l’1 de gener 2016. Es decideix comunicar-li el comiat a data 30 de setembre de 2016 i no pagar-li el preavís, és a dir, que es vagi al moment de la comunicació. Així mateix, a aquest empleat li resten 3 dies de vacances pendents de gaudir, un dia festiu treballat i cobra un salari brut de 2000€ per un treball de dilluns a divendres i de 8 hores al dia. No té retenció en nòmina per IRPF.

  1. Preavís. El preavís es calcula a raó de 1 dia per cada mes treballat, així que li correspondrien 9 dies. El càlcul econòmic seria el resultat de dividir el seu salari brut entre 30 i multiplicar-ho pels 9 dies que pagarem: 2.000€/30 dies=66,67×9 dies=600€
  1. Compensació econòmica a raó de 25 dies per cada any treballat, com no arriba a l’any se li paga la part proporcional que són 18,75 dies. El càlcul econòmic es realitza sobre la base de la fórmula anterior: 2.000€/30=66,67×18,75 dies= 1.250€
  1. Salari mensual: el treballador ha realitzat el seu treball fins al 30 de setembre, per tant, ha de cobrar els seus 2.000€ per aquest concepte.
  1. Vacances: de vacances li resten per gaudir 3 dies així que els hi anem a pagar en la quitança. 2.000€/30×3= 200€
  1. Festiu treballat: sabem que en aquest dia ha treballat 8 hores i les hi hem d’abonar, però el càlcul del dia efectiu de treball es realitza d’una manera diferent. Multipliquem el seu salari mensual, per 12 mesos i dividim entre 52 (setmanes), entre 40 (hores setmanals) i multiplicat per les seves 8 hores diàries. El resultat és de 92,31€ pel dia efectiu treballat.

Conceptes subjectes a IRPF en acomiadar a un empleat

Recapitulant els càlculs també hem d’interpretar els conceptes subjectes a IRPF i els que no.

quitanca

Aquest seria un exemple bastant freqüent però com sempre, poden existir casos puntuals pel que recomanem llegir-se ben els punts de la llei pertinent i sobretot, demanar assessorament laboral a un bon gestor.

Subscriu-te a la nostra Newsletter i rep informació en exclusiva

Informació bàsica sobre protecció de dades:

Responsable: Innova Gestors SL
Finalitat: respondre al missatge que ens enviïs a través d’aquest formulari (fàcil, veritat?).
Legitimació: el teu consentiment que vols comunicar-te amb nosaltres.
Destinataris: les teves dades seran guardades en Raiola Networks, el proveïdor d’email i hosting, i que també compleix amb el RGPD
Drets: evidentment tens dret, entre d’altres, a accedir, rectificar, limitar i suprimir les teves dades.
Informació addicional: Pots consultar la informació addicional i detallada sobre Protecció de Dades en la Política de Privadesa.